Аналізи

Хороше самопочуття і нормальне функціонування організму залежать від нашого небайдужого ставлення до власного здоров’я. Медичні аналізи дозволять отримати достовірну інформацію про стан Вашого організму. Медичний Центр “ДиметраМед”  пропонує швидко і недорого здати аналізи у Фастові.

Дотримання системи внутрішнього та зовнішнього контролю якості гарантує отримання достовірних результатів аналізів в найкоротші терміни. У Медичному Центрі “ДиметраМед” пропонується широкий перелік послуг і видів аналізів.

Найбільш популярні такі напрямки:

  • клінічний і біохімічний аналіз крові, сечі (визначення вмісту вітамінів і мікроелементів, маркерів інфекцій, холестерину і ліпідного профілю);
  • аналізи на гормони (визначення гормонального статусу);
  • пренатальний скринінг (виявлення групи ризику під час вагітності);
  • серологічна та ПЛР-діагностика інфекцій сечостатевих шляхів, бактеріальний посів, аналіз АГ / АТ на ВІЛ;
  • аналіз калу на інфекції і паразитарні захворювання;
  • аналіз онкомаркерів (ПСА, РЕА, АФП, СА-153, СА-125);
  • визначення 112 алергенів за допомогою тесту ISAC;
  • ДНК-аналіз для встановлення спорідненості;
  • Та інші – повний перелік та ціні наведені нижче.

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Назва послугиДнівЦіна, грн. 
АТ до тиреоглобуліну ( АТТГ )170
Антимікросомальні АТ ( АМC )3120
Тиреоглобуліну (ТГ)160
АТ до тиреопероксидази ( АТПО )170
Кальцитонін1160
Паратгормон170
Т3 вільний (FT3)160
Т4 загальний (T4)160
АТ до рецепторів ТТГ3200
Тиреотропний гормон ( ТТГ )160
Т4 вільний (FT4)160
Т3 загальний (T3)160
Назва послугиДнівЦіна, грн. 
Тестостерон (ТСТ загальний)160
Тестостерон вільний (ТСТ вільний)370
Дигідротестостерон3180
Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100)1130
Інгібін В3350
Макропролактин2180
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)160
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)160
Пролактин (ПРЛ)160
Естрадіол (Е2)160
Прогестерон (ПРГ)160
Глобулін, що зв”язує статеві гормони (ГЗСГ)1100
17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ)375
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)160
Андростендіон1110
Антиспермальні АТ (кров)3120
Антиспермальні АТ (еякулят/слиз)3120
Антимюллерів гормон3250
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)190
Онкомаркер молочної залози ( СА 15-3)190
Онкомаркер яєчників (СА 125)190
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)3160
Нейроенолаза ( NSE )3180
Простатична кисла фосфотаза (РАР)3170
Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4)3200
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)3250
Альфа-фетопротеїн (АФП)180
Раково-ембріональний антиген (СЕА)180
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний)180
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний)180
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)3200
Онкомаркер ШКТ (CA  242)3230
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)1130
Кортизол (в сироватці) (КР)180
Кортизол (в добовій сечі) (КР)1110
Альдостерон (АЛН)4255
Ренін, активний4620
Метанефрини загальні ( у добовій сечі)4300
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Соматомедін С (IGF-1)4160
Соматотропний гормон (СТГ)4115
Соматотропний гормон (191)(діти до 18 років)4115
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Остеокальцин4110
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д)4180
Прокальцитонін3210
Вітамін D загальний3260
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Інсулін170
Фруктозамін190
С-пептид170
Глікозильований гемоглобін165
Лептин3220
Індекс НОМА190
Глюкоза (венозна кров)125
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Ревматоїдний фактор (якісний)125
Антистрептолізин ”О” (якісний)125
С-реактивний білок (якісний)125
С-реактивний білок (кількісний)140
Сіалові кислоти245
Тропонін I (кільк визн.)195
Гомоцистеїн1200
АТ до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG)3280
АТ до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP)3195
Ревматоїдний фактор (кількісний)140
Антистрептолізин ”О” (кількісний)140
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ)185
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Залізо (сироватка)125
Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна170
Трансферин180
Ферритин185
Фолієва кислота1120
Цианкобаламін185
Насиченість трансферину залізом1100
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Коагулограма1100
Аналіз крові на LE-клітини170
Імунні АТ до еритроцитів по системі Резус1100
Гемолізини (імунні АТ по системі ABO1100
Группа крові та резус фактор145
Фібриноген-В (b-нафтоловий тест)125
Кальпротектин в калі1250
Протромбіновий тест  (індекс за Квіком, протромб. час, МНВ (INR)140
Фібриноген140
Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ)140
Вовчаковий антикоагулянт1100
Д-димер190
Пряма проба Кумбса1100
Непряма проба Кумбса1100
Імунні АТ до еритроцитів чоловіка

(повні та неповні)
1100
Загальний розгорнутий аналiз кровi145
Аналіз крові на ретикулоцити150
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Загальний аналіз сечі (в 1-ій порції)135
Йод в сечі1110
Мікроальбумінурія у сечі1100
Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції)135
Мікроальбумінурія + креатинін сечі1100
Креатинін в сечі135
Аналіз сечі на цукор (напівкількісний)130
Аналіз сечі за Зимницьким140
Аналіз сечі на цукор (кількісний)130
Аналіз сечі на цукор (добова сеча)130
Кальцій в сечі130
Фосфор в сечі130
Магній в сечі135
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний)135
Аналіз сечі на білок135
Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний)135
Сечова кислота в сечі135
Діастаза сечі135
Кліренс ендогенного креатиніну170
Аналіз сечі загальний140
Аналіз сечі за Нечипоренко135
Наркотики в сечі1250
Загальний аналіз сечі (в 3-ій порції)135
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Цитоморф досл. виділень із молочної  залози170
Гормональна кольпоцитологія150
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки)140
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки)140
Аналіз секрету передміхурової залози150
Аналіз еякуляту1100
Копрограмма150
Аналіз калу на яйця гельмінтів140
Зішкряб на ентеробіоз140
Дослідження синовіальної рідини1120
Дослідження калу на приховану кров140
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія)140
Пап-тест (цитоморфологічне досл.)185
Мікроскопічне дослідження сперми150
Назоцитограма150
Дослідження на паразитарні гриби140
Цитоморфологічне досл епітелію на атипові клітини (жінки)140
Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum)150
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу1120
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Асоційований з вагітністю протеїн – А (РАРР-А) 110
Естріол некон’югований (Е3) 80
Бета-хоріонічний гонадотропін (ХГЛ загальний) 80
Вільний бета – ХГЛ (В-ХГЛ) 80
PRISCA вагітність 9-13 тижнів скринінг 200
PRISCA вагітність 14-20 тижнів скринінг 220
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Панкреатична амілаза130
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)125
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)125
Тимолова проба265
Альфа-амілаза125
Сечова кислота125
Альбумін125
Білкові фракції165
Креатинфосфокіназа (КФК)125
Церулоплазмін (мідна оксидаза)295
Калій125
Натрій125
Кальцій125
Фосфор125
Хлориди125
Тригліцериди125
Холестерин125
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)270
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)270
Ліпаза150
Холінестераза130
Кальцій іонізований145
Магній125
Азот сечовини125
Білірубін загальний125
Білірубін прямий125
Аланінамінотрансфераза  (АЛТ)125
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)125
Лужна фосфатаза (ЛФ)125
Дослідження буферної системи крові180
pH крові130
Креатинін125
Сечовина125
Загальний білок125
Назва послугиДнівЦіна, грн.
ПЛР. кільк визн. РНК вірусу гепатиту С  (Real-time)4320
АТ IgG до вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кільк визн.)385
АТ IgM до вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgM)380
АТ IgG до вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgG)380
НВеАg  вірусу гепатиту B385
АТ IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg)3160
АТ Ig M до вірусу гепатиту А (HAV IgM)3100
АТ Ig G до вірусу гепатиту А (HAV IgG)3100
HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В360
АТ IgG  до вірусу гепатиту D  (HDV IgG)385
ПЛР. визн. РНК вірусу гепатиту А   (якісне визн.)5110
ПЛР. визн. ДНК вірусу гепатиту B  (якісне визн.)380
ПЛР. визн. РНК  вірусу  гепатиту  С (якісне визн.)390
ПЛР. визн. РНК вірусу гепатиту D   (якісне визн.)5120
Сумарні АТ до вірусу гепатиту С (HCV)370
Сумарні АТ до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg)3135
Заг АТ до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBcor)3110
ПЛР. кільк визн. ДНК вірусу гепатиту B  (Real-time) (плазма)3280
АТ IgM до вірусу гепатиту C (HCV IgM)370
АТ IgG до вірусу гепатиту C (HCV IgG )370
ПЛР. визн. РНК вірусу гепатиту G   (плазма, якісне визн.)3165
ПЛР. визн. ДНК вірусу гепатиту ТТV  (плазма, якісне визн.)5140
Сумарні АТ  до вірусу гепатиту А (HAV)3150
Назва послугиДнівЦіна, грн.
АТ IgG до токсоплазми  (Toxo IgG)360
АТ IgМ до вірусу  герпесу 1 типу (HSV 1)360
АТ IgG до вірусу  герпесу 1 типу (HSV 1)360
АТ IgG до вірусу  герпесу 2 типу (HSV 2)360
АТ Ig М до цитомегаловірусу (CMV)360
АТ Ig G до цитомегаловірусу (CMV)360
ПЛР. визн. ДНК вірусу герпесу 1/2 типу  (якісне визн.)355
ПЛР. визн. ДНК цитомегаловірусу (Якісне визн.)355
АТ IgG до вірусу герпесу  3 тип (Varicella Zoster IgG )375
АТ IgM до вірусу герпесу  3 тип (Varicella Zoster  IgM)375
АТ IgG до вірусу герпесу  6 типу375
АТ IgG до вірусу краснухи (Rub)360
АТ IgМ до вірусу краснухи (Rub IgМ)360
ПЛР. визн. ДНК цитомегаловірусу (кільк визн.)3160
АТ IgМ до вірусу  герпесу 2 типу (HSV 2)360
ПЛР. визн. ДНК токсоплазми (Якісне визн.)360
ПЛР. визн. ДНК вірусу Епштейн-Бара (кільк визн.)360
ПЛР. визн. ДНК вірусу Епштейн-Бара (Якісне визн.)345
АТ IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgM)360
АТ IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgG)360
ПЛР. визн. ДНК вірусу герпесу (HSV1 і HSV2)360
ПЛР. визн. ДНК вірусу герпесу 6 типу ( якісне визн.)360
АТ IgG до нуклеарного антигену Eпштейн-Барра (EBNA)365
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (кільк визн.)3160
Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii)5100
Авідність антитіл IgG до вірусу  герпесу 2 типу5130
Авідність антитіл IgG до цитомегаловiрусу (CMV)5100
АТ Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2)360
АТ Ig М до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2)360
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Якісне визн.)345
ПЛР. визн. ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Якісне визн.)345
АТ IgA до вірусу герпесу  3 тип (Varicella Zoster IgA)3130
ПЛР. визн. ДНК вірусу герпесу 6 типу (кільк визн.)365
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи  (Rub IgG)5100
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (кільк визн.)365
ПЛР. визн. ДНК цитомегаловірусу (CMV) (кільк визн.)365
Назва послугиДнівЦіна, грн.
АТ IgG до хламiдiй (Chlamydia trachomatis  IgG)360
АТ IgM до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgM)360
АТ IgA до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgA)360
АТ IgG до білка теплового шоку HSP60  Chlamydia trachomatis360
Кардіоліпінові АТ-VDRL (якісне визн.)140
ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визн..)1120
ПЛР. визн. ДНК вірусів папіломи   КВАНТ21 тип  (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82.) кількісно1500
ПЛР. Комплексне генотипування ВПЛ 28 типів в напівкількісному форматі(66,45,58,51,59,16,33,39,52,35,18,56,68,31,26,69,73,42,82,53,43,54,70,61,6, 44,40,11.)2550
Реакція мікропрецептації з кардіоліпіновим антигеном (РМП)140
Сумарні АТ до сифiлiсу (Treponema Pallidum)155
ПЛР.визн. ДНК Candida albicans/candida glabrata/candida krusei (Диференціація в режимі Real-time)160
ПЛР. визн. ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація  в режимі Real-time)155
ПЛР. визн. ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів. кільк визн. в режимі Real-time.1150
Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок. (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia spp. /Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Lachnobacterium spp./Clostridium spp.,Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp.,  Atopobium vaginale,  Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.).  ПЛР Real-time кільк визн. 2700
Фемофлор Скрін.  Дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок.  ПЛР Real-time кількісний/якісний (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis,  Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Сytomegalovirus, Herpes simplex virus 1 (якісна оцінка)2550
АТ IgG до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis)375
АТ IgG до уреаплазми уреалітікум (Ureaplasma urealyticum)375
ПЛР. визн. ДНК збуднику сифiлiсу ( Tr. Pallidum, якісно)3115
ПЛР. Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР  в режимі реального часу)2320
ПЛР. визн. ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визн.)145
ПЛР. визн. ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визн.)145
ПЛР. визн. ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визн.)145
ПЛР. визн. ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma  genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визн.)145
ПЛР. визн. ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визн.)145
ПЛР.визн. ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визн.)145
ПЛР.визн. ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визн.)145
ПЛР.визн. ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Якісне визн.)145
ПЛР. визн. ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ)(12 типів –  16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59). кільк визн. до типу в режимі Real-time.1180
ПЛР. Андрофлор  Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
 Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp. +Veillonella spp. + Dialister spp., Sneathia spp.+Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp, Ureaplasma  urealyticum, Ureaplasma  parvum, Mycoplasma  hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp, Anaerococcus spp.,Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.,Eubacterium spp.,Haemophilus spp.,Pseudomonas aeruginosa /Ralstonia spp. / Burkholderia spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time
2700
Андрофлор скрін  Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
 Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Ureaplasma  urealyticum, Ureaplasma  parvum, Mycoplasma  hominis,,Eubacterium spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time
2300
ПЛР. HPV 6,11 тип  (Зішкряб, сеча. Якісне визн.)150
ПЛР. Генотипування HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісно)1150
ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визн.)150
01.ПЛР. визн. ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. кільк визн.)165
04.ПЛР. визн. ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. кільк визн.)165
05.ПЛР. визн. ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma  genitalium) (Зішкряб, сеча. кільк визн.)165
ПЛР. визн. ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. кільк визн.)165
ПЛР. визн. ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (кільк визн. в режимі Real-time)165
ПЛР.визн. ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. кільк визн.)165
ПЛР.визн. ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. кільк визн.)165
ПЛР. визн. ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. кільк визн.)165
ПЛР.визн. ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. кільк визн.)165
ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. кільк визн.)175
Назва послугиДнівЦіна, грн.
визн. Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO+ визн. чутливості  до антибіотиків методом SIR2150
AF.Генітальна система. визн.  загальних титрів Ureaplasma urealyticum  та Mycoplasma hominis + чутливість до антибіотиків, визн. специфічної мікрофлори2300
Посів на мікоплазму, уреаплазму ( IST 2)( зішкряб, напівкількісний) + визн. чутливості до антибіотиків2150
Назва послугиДнівЦіна, грн.
АТ IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)385
Загальні АТ до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis)3100
ПЛР. визн. ДНК  до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визн.3100
Сумарні АТ до лямблій (Giardia liamblia)360
АТ IgG до токсокарів360
АТ IgG до аскарид360
АТ IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi)3100
АТ IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi)3100
АТ IgG опісторхів360
АТ  IgG до трихінел360
АТ IgG до ехінококів360
АТ IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)385
Сумарні АТ  до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)360
Helicobacter pylori Ag (кал)3160
АТ IgG до збуднику коклюшу  (Bordetella pertussis)3120
АТ IgM до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis)3120
ПЛР. Bordetella MULTI3100
Лямблії Ag (кал)1180
АТ IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori385
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК)555
Імунограма10300
Вміст сироваткового імуноглобуліну A2100
Вміст сироваткового імуноглобуліну  M2100
Вміст сироваткового імуноглобуліну  G2100
Активність комплімента СН502125
Вміст секреторного імуноглобуліну А2160
Імунограма + ЦІК2300
Назва послугиДнівЦіна, грн.
АТ до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)3180
АТ до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)3210
Антинуклеарні АТ (ANA)3120
АТ Ig G  до фосфоліпідів (APHL Ig G)3140
АТ Ig M  до фосфоліпідів (APHL Ig M)3140
Антимітохондріальні АТ (АМА-М2)3140
АТ IgG до гліадіну3135
АТ IgG до кардіоліпіну3130
АТ IgМ до кардіоліпіну3130
Екстраговані антиядерні АТ: Anti-ENA скринінг3140
Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні АТ до антигенів)3140
АТ IgG до бета-2-глікопротеїну I3180
АТ IgM до бета-2-глікопротеїну I3180
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Загальний імуноглобулін E165
Панель №1. Різні алергени2420
Панель №2. Інгаляційна панель2420
Панель №3. Харчові алергени2420
Панель №4. Педіатрична2420
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору  з визн.м чутливості до протигрибкових препаратів790
Мікробіологічне дослідження  урогенітальних виділень з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження виділень із ока  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із мигдалин  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із рани  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження сечі   з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження  мокротиння  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів7200
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів7200
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із носу  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію7150
Мікробіологічне дослідження  урогенітальних виділень, вагіна  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів7250
Мікробіологічне дослідження  урогенітальних виділень, цервікальний канал з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів7250
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу  на стафілокок з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із зіву  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Аналіз калу на дисбактеріоз  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів7160
Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів7120
Мікробіологічне дослідження  вмісту ногтьового карману з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із вуха з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження  жовчі з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження  матеріалу на бета-гемолітичний стрептокок790
Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів7160
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із бронхоальвеолярного лаважу з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження секрету простати з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Мікробіологічне дослідження вмісту препуціального мішка з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Розширене Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів7140
визн. чутливості до бактеріофагів760
Аналіз калу на дисбактеріоз  без визн. чутливості до антибактеріальних препаратів7120
Мікробіологічне дослідження  біологічного матеріалу  з визн.м чутливості до антибактеріальних препаратів790
Пряма бактеріоскопія біологічних виділень360
Назва послугиДнівЦіна, грн.
Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний)1160
Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ)3170
Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ)3250
Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ)3300
Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ)1180
Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО)1180
Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада)1170
Комплекс «Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс)1150
Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс)1150
Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс)1200
Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс)1200
Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс,  Гарднерела вагіналіс)1120
Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс,  Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс)1250
Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс,  Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою)5350
«Паратиреоїдний»  (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор)1130
Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза,  Індекс НОМА)1180
Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче  здоров’я »  (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол)1280
Комплекс «Діагностика  гіперандрогених станів»  (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон,  ДГЕА-сульфат, кортизол)3330
Комплекс «Репродуктивне гормональне  чоловіче здоров’я»  (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний)3300
Комплекс «Вагітність» №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, HBs-антиген, Загальній аналіз сечі, Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностіка сифілісу), Мікробіологічне дослідження сечі+ чутливість до антибактеріальних препаратів)5500
Комплекс «Вагітність» №2 (Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+ СОЕ), загальний аналіз сечі)170
Комплекс  «Жіноча онкологічна  панель» (СА 125,  СА 15-3,  СА 19-9)2250
Комплекс  «Чоловіча онкологічна  панель» (ПСА заг.,  ПСА віль.,  АФП,  СА 19-9)1270
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)1300
Комплекс  «TORCH-інфекції» 1  АТ IgG» (TOXO,  RUB,  CMV, HSV 1, HSV 2)3260
Комплекс  «TORCH-інфекції» 1  АТ  IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2)3260
Комплекс  «TORCH-інфекції» 2  АТ IgG» (TOXO,  RUB,  CMV, HSV 1/2)3200
Комплекс  «TORCH-інфекції» 2  АТ  IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)3200
Комплекс «Авідність» 1 (АТ Ig G до токсоплазми  + авідність антитіл Ig G до токсоплазми)5130
Комплекс «Авідність» 2 (АТ Ig G до вірусу  герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу  герпесу тип 2)5130
Комплекс «Авідність» 3 (АТ Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV)5130
Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота)2300
 «Герпесвірусна інфекція АТ Ig G»    (VCA,  CMV, HSV 1, HSV 2)2210
 «Герпесвірусна інфекція АТ  Ig М»  (VCA,  CMV, HSV 1, HSV 2)2210
Комплекс «АТ  до паразитів» №1 (АТ IgG  до:  токсокарів, аскарид,  трихінел,  ехінококів, опісторхів,  сумарні АТ  до лямблій)3300
Комплекс «АТ  до паразитів» №2 (АТ IgG  до:  токсокарів, аскарид,  трихінел,  ехінококів, опісторхів)3250
Комплекс «Загальноклінічні  дослідження» (загальний аналіз  сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор)1250
Комплекс  «Предопераційний»  (загальний розгорнутий аналіз крові,   коагулограма,  білірубін фракційно,  загальний білок,  альбумін,  АЛТ,  АСТ, ГГТ,  ЛФ,  глюкоза,  група крові + резус-фактор, креатинін,  сечовина,  сечова  кислота,  HBsAg,  сумарні  АТ  до Treponema  Pallidum)2480
Комплекс  «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ,  КФК,  АЛТ, АСТ, калій,  натрій,  хлор,  С-реактивний білок, загальний  холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ,  коефіцієнт  атерогенності)2250
Комплекс  «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності,  СРБ якісий, коагулограма, магній,  калій,  кальцій,  HbA1c)1250
Комплекс  «Метаболічний» (холестерин,  тригліцериди, ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ,  коефіцієнт  атерогенності, глюкоза,  сечова кислота,  загальний  білок,  інсулін,     C-пептид) 1250
Комплекс «Ліпідний» №1 «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ,  тригліцериди)1100
Комплекс «Ліпідний» №2  «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)1130
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ,  АСТ,  ЛФ,   креатинін, сечовина,  загальний білок,  глюкоза)1180
Комплекс ”Біохімічний” №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок)1110
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ,  ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, амілаза панкреатична, альфа-амілаза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)1250
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін  загальний, прямий, непрямий, загальний білок,  АЛТ,  АСТ,  ЛФ,  ГГТП)1130
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний)1100
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий)150
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок)165
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота)165
Комплекс  «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (якісні), загальний білок,  альбумін)190
Комплекс  «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (якісне визн.)160
Комплекс  «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (кільк визн.)190
Комплекс  «Електроліти крові» №1  (калій,  натрій, хлор)170
Комплекс  «Електроліти крові» №2  (калій,  натрій, кальцій іонізований)190
Комплекс ”Урогенітальний” №2 (ПЛР. Хл. трахоматіс, Мік. геніталіум, Ур.пецієс)1120
Комплекс ”Урогенітальний” №11 (ПЛР. Хл. трахоматіс, Мік.хомініс,Ур.спецієс, трихомонада)1120
Комплекс ”Індекс ROMA” (НЕ4, СА-125, індекс ROMA)3280
Комплекс ”Урогенітальний” №7 (ПЛР. Хлам.трахом.,  Мік.хомініс, Мік.геніталіум, Ур.спецієс, Нейс.гонорея, Тріхомонада)1240
Комплекс ”TORCH IgG” №2 TOXO,RUB,CMV,HSV1/2)3200
Комплекс ”TORCH IgМ” №2 TOXO,RUB,CMV,HSV1/2)3200
Комплекс ”Кардіологічний” ТТГ, ліпідограма, креатинін, сечова кислота, глікований гемоглобін, АЛТ,АСТ.1300
Комплекс ”Контроль анемії” (залізо, трансферин, ферритин, Віт В12, фолієва кислота)1300
Комплекс ”АТ IgG до паразитів” №2 (аскариди, опісторхи, ехінокок, токсокара, трихінелла)”3250
Комплекс ”Ревмопроби №3” (Ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин «О», кільк визн.)190
Комплекс ”Урогенітальний” №3 (ПЛР. Хл. трахоматіс, Мік. хомініс, Ур. спецієс)1120
Комплекс ”Урогенітальний” №5 (ПЛР. Хл.трахоматіс, Мік.хомініс, Ур.спецієс, Трихомонада, Гардн.вагіналіс)1200
АТ IgG до токсоплазми + авідність IgG до токсоплазми5130
АТ IgG до вірусу  герпесу 2 типу + авідність антитіл IgG до вірусу простого герпесу 2 типу5130
АТ IgG до цитомегаловірусу + авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу5130
Назва послугиДнівЦіна, грн.
ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка)3250
ПЛР. HLA B27 головний комплекс гістосумісності людини3300
ПЛР. ІмуноГенетика IL28B (інтерлейкін 28В (2 точки)3350
ПЛР. ОнкоГенетика BRCA41200
ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія3300
ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія3300
ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів3200
ПЛР. Фармакогенетика. Підбір дози варфарину3290
ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF- фактор)3350
Муковісцедоз. Виявлення мутацій в гені CFTR3350
ПЛР. Каріотипування28 (21)1200

Просто будьте здорові!

Для того, щоб стати нашим клієнтом, потрібно лише подзвонити по телефону (04565) 5-21-21 або заповнити форму та записатися на прийом або консультацію до наших фахівців!

Адреса

вул. Зігмунда Козара (1-го травня), 11 ТЦ "Альбет"

м. Фастів

Телефони

(068) 572-77-72
(063) 592-77-72
(050) 072-77-74

(04565) 5-21-21

Режим роботи

Пн.-Сб. - 08:00 до 19:00
Нд. - 09:00 до 17:00

ЩОДНЯ